התארגנות עובדים - בשנים האחרונות 70,000 עובדים התארגנו בחברות בהן לא הייתה לפני כן נציגות עובדים
איך תשמור על מירב הגמישות הניהולית, למרות התארגנות העובדים?
מה תהיה העלות של טעויות בניהול מערכת יחסי העבודה אצלך בחברה?
יחסי עבודה תקינים = גמישות ניהולית


רקע
בשנים האחרונות אנו עדים יותר ויותר לחברות המעסיקות עובדים באמצעות הסכמי העסקה אישיים, שהעובדים בהן מתארגנים, מקימים נציגות עובדים באמצעות אחד מהארגונים היציגים (הסתדרות/הסתדרות עובדים לאומית/כוח לעובד) ומבקשים לעבור ממסגרת העסקה אישית למסגרת העסקה קיבוצית (הסכמים קיבוציים מיוחדים).
בשנים האחרונות אף ניתנו מספר פסקי דין המחייבים מעסיקים לשבת ולדון עם נציגות העובדים כשזו נוצרת. לפעול על מנת להגיע להסכמים קיבוציים, אסור להנהלה להתעלם מזכות העובדים להתאגד או לפגוע בנציגות החדשה שהוקמה, או לפעול בכל דרך אחרת שתכליתה שיבוש ההתארגנות.
קיימות 3 תקופות חיים במערכת יחסי העבודה בארגונים:

1. לפני שישנה התארגנות עובדים 
א. מודל ייחודי וחדשני, שמסייע לחברות בגיבוש יחסי עבודה טובים יותר.
ב. באמצעות מודל 5 שלבים אנשי"מ (איתור וזיהוי, ניתוח, שיקלול ותעדוף, יצירת מפת דרכים, מעקב
ובקרה), אבחון המצב הקיים, הגשת המלצות ובנית תהליכים ביחד עם החברה, שיבטיחו יחסי עבודה מיטביים. 
2. תוך כדי התארגנות במידה והתרחשה 
א. להתארגן להידברות ומו"מ עם ההסתדרות ונציגות העובדים
ב. לקבוע את המטרות האסטרטגיות 
ג.  להגיע להסכם הטוב ביותר שניתן להגיע
 
3. אחרי ההתארגנות וחתימת ההסכם הקיבוצי  
א. תחזוקה שוטפת לאורך זמן במטרה ללמוד לחיות עם נציגות עובדים והסתדרות, ללמוד את השפה. 
ב. לא לעשות טעויות נפוצות.
ג. ללוות שינויים ארגוניים, צורך בהתייעלות, חידושי הסכמי עבודה וכו'
 


עיצוב ובניית אתרים - סטודיו קו אחר